ZDRUŽENIE NA ZÁCHRANU
HRADU LIETAVA
ZDRUŽENIE NA ZÁCHRANU
HRADU LIETAVA
ADRESA ZDRUŽENIA: LIETAVA 222, 013 18 LIETAVA; Č.Ú.: 26 23 53 52 11 / 1100
RIADITEĽ: ĽUBOMÍR CHOBOT - 0905 / 515 330; BRANISLAV PIROHA - 0948 / 003472
chobot@hradlietava.sk
Hlavná strana  >  Diskusia
DISKUSIA
DISKUSIA

Delete record
Delete Confirmation

January 27, 2017 - 04:03 AM
Juraj
- dolnikju@post.sk

Hradisko Turie -http://www.hradiska.sk/2012/11/v-rajeckej-doline-mameniekolko.html
je pri odbočke do Turia oproti Slnečným skalám. Je z neho dobrý výhľad na cestu do Porúbky aj na Poluvsie(v dávnej histórii dôležité,mýto?)posledné domy tam boli opustené v sedemnástom storočí. Volá sa to Hrádok Turie ale na dnešných mapách je že Turská skala

IP : 91.220.237.32
Admin password :

» Delete all records that using this IP : 91.220.237.32

Foto: Aleš Hoferek.