ZDRUŽENIE NA ZÁCHRANU
HRADU LIETAVA
ZDRUŽENIE NA ZÁCHRANU
HRADU LIETAVA
ADRESA ZDRUŽENIA: LIETAVA 222, 013 18 LIETAVA; Č.Ú.: 26 23 53 52 11 / 1100
RIADITEĽ: ĽUBOMÍR CHOBOT - 0905 / 515 330; BRANISLAV PIROHA - 0948 / 003472
chobot@hradlietava.sk
Hlavná strana  >  Diskusia
DISKUSIA
DISKUSIA

Delete record
Delete Confirmation

January 16, 2017 - 08:56 AM
snurka
-

O polohe rajeckého hradu sa dodnes len vedú špekulácie. Či Jasenovský hrad bol súčasne aj hradom rajeckým, to je len hypotéza.
Na niektorých mapách je poloha nejakého (hradisko Turie?)hradu zakreslená na pravom brehu Rajčianky za jej druhým väčším pravostranným prítokom.

IP : 195.168.40.226
Admin password :

» Delete all records that using this IP : 195.168.40.226

Foto: Aleš Hoferek.