ZDRUŽENIE NA ZÁCHRANU
HRADU LIETAVA
ZDRUŽENIE NA ZÁCHRANU
HRADU LIETAVA
ADRESA ZDRUŽENIA: LIETAVA 222, 013 18 LIETAVA; Č.Ú.: 26 23 53 52 11 / 1100
RIADITEĽ: ĽUBOMÍR CHOBOT - 0905 / 515 330; BRANISLAV PIROHA - 0948 / 003472
chobot@hradlietava.sk
Hlavná strana  >  Diskusia
DISKUSIA
DISKUSIA

Delete record
Delete Confirmation

January 15, 2017 - 09:23 PM
Milan 2
-

výborne....
to však nevylučuje že mestský kostol bol v minulosti možno tiež opevnený hradbou.To je ale už pre miestnych....

IP : 217.144.29.252
Admin password :

» Delete all records that using this IP : 217.144.29.252

Foto: Aleš Hoferek.