ZDRUŽENIE NA ZÁCHRANU
HRADU LIETAVA
ZDRUŽENIE NA ZÁCHRANU
HRADU LIETAVA
ADRESA ZDRUŽENIA: LIETAVA 222, 013 18 LIETAVA; Č.Ú.: 26 23 53 52 11 / 1100
RIADITEĽ: ĽUBOMÍR CHOBOT - 0905 / 515 330; BRANISLAV PIROHA - 0948 / 003472
chobot@hradlietava.sk
Hlavná strana  >  Diskusia
DISKUSIA
DISKUSIA

Delete record
Delete Confirmation

January 14, 2017 - 08:39 PM
MM
-

Nikdy som nepísal príspevok do žiadnej diskusie (aj keď som viac krát chcel, ale vždy som si povedal, že to nemá zmysel), ale teraz mi to nedá. Možno viacerých prekvapí, ale hrad Rajec vôbec neležal na území mesta a vlastne ani v jeho bezprostrednej blízkosti. V knihe "Encyklopédia Slovenských hradov" od autorov Miroslav Plaček a Martin Bóna je opisovaný aj hrad Rajec aj s jeho krátkou históriou a polohou. Kto má záujem nech si túto knihu zaobstará a naštuduje kde sa nachádzal. Mimochodom z miesta hradu veľmi pekne vidno Lietavský hrad (hlavne cez zimu keď nie je na stromoch lístie lebo je to bukovej hore)

IP : 85.135.161.35
Admin password :

» Delete all records that using this IP : 85.135.161.35

Foto: Aleš Hoferek.