ZDRUŽENIE NA ZÁCHRANU
HRADU LIETAVA
ZDRUŽENIE NA ZÁCHRANU
HRADU LIETAVA
ADRESA ZDRUŽENIA: LIETAVA 222, 013 18 LIETAVA; Č.Ú.: 26 23 53 52 11 / 1100
RIADITEĽ: ĽUBOMÍR CHOBOT - 0905 / 515 330; BRANISLAV PIROHA - 0948 / 003472
chobot@hradlietava.sk
Hlavná strana  >  Diskusia
DISKUSIA
DISKUSIA

Delete record
Delete Confirmation

January 10, 2017 - 05:27 PM
Milan 2
- poliak@elwa.sk

čo je na tých stránkach zaujímavé je text, že:
...zbúrajú aj rajecký zámok, pretože vlastnil málo chudobných dedín, navyše bol značne poškodený. V roku 1298 vydaný dekrét o nedostatočne vybavených zámkoch rozhoduje tak, že ich treba zbúrať. Rajec a jeho panstvo pripoja k Lietavej. Od tej doby Rajec neusmerňuje vlastný hradný pán, ale chvojt, ktorého volia každý rok.
Z uvedeného vyplýva že niekde v zemi v mestečku Rajec jsú základy starého mestského hradu a priekopy. Podobný hrad malo aj mestečko Topoľčany. Dúfam, že tiež raz nájdu jeho základy

IP : 217.144.29.252
Admin password :

» Delete all records that using this IP : 217.144.29.252

Foto: Aleš Hoferek.