ZDRUŽENIE NA ZÁCHRANU
HRADU LIETAVA
ZDRUŽENIE NA ZÁCHRANU
HRADU LIETAVA
ADRESA ZDRUŽENIA: LIETAVA 222, 013 18 LIETAVA; Č.Ú.: 26 23 53 52 11 / 1100
RIADITEĽ: ĽUBOMÍR CHOBOT - 0905 / 515 330; BRANISLAV PIROHA - 0948 / 003472
chobot@hradlietava.sk
Hlavná strana  >  Diskusia
DISKUSIA
DISKUSIA

Delete record
Delete Confirmation

January 09, 2017 - 02:30 PM
chobi
-

Marián poviem Vám to tak, ja to na 5 rokov nevidím, je tam potrebné venovať ešte aspoň 10 rokov aby to bolo zakonzervované a preskúmané tak ako by sme to my chceli. Vizia dlhodobích cieľov je poväčšinou demotivujúca a preto my viac hovoríme o krátkodobích jasných cieľoch pretože pri dlhodobích cieľoch sa pri diskusii potom pohybujeme v sfére science fiction :-)

IP : 90.64.62.228
Admin password :

» Delete all records that using this IP : 90.64.62.228

Foto: Aleš Hoferek.