ZDRUŽENIE NA ZÁCHRANU
HRADU LIETAVA
ZDRUŽENIE NA ZÁCHRANU
HRADU LIETAVA
ADRESA ZDRUŽENIA: LIETAVA 222, 013 18 LIETAVA; Č.Ú.: 26 23 53 52 11 / 1100
RIADITEĽ: ĽUBOMÍR CHOBOT - 0905 / 515 330; BRANISLAV PIROHA - 0948 / 003472
chobot@hradlietava.sk
Hlavná strana  >  Diskusia
DISKUSIA
DISKUSIA

Delete record
Delete Confirmation

January 05, 2017 - 10:06 PM
marian
- vitos@azet.sk

ako sa tak dívam tak do 5 rokov by ste mali opraviť väčšinu najkritickejších miest na hrade a v podstate ho zakonzervovať čo plánujete potom ? a podľa čoho vyberáte do čoho sa pustite na ďalší rok ?

IP : 91.127.53.217
Admin password :

» Delete all records that using this IP : 91.127.53.217

Foto: Aleš Hoferek.