ZDRUŽENIE NA ZÁCHRANU
HRADU LIETAVA
ZDRUŽENIE NA ZÁCHRANU
HRADU LIETAVA
ADRESA ZDRUŽENIA: LIETAVA 222, 013 18 LIETAVA; Č.Ú.: 26 23 53 52 11 / 1100
RIADITEĽ: ĽUBOMÍR CHOBOT - 0905 / 515 330; BRANISLAV PIROHA - 0948 / 003472
chobot@hradlietava.sk
Hlavná strana  >  Diskusia
DISKUSIA
DISKUSIA

Delete record
Delete Confirmation

January 04, 2017 - 08:07 AM
snr
-

Do našej fotogalérie (na rajče) boli pridané dve nové galérie z decembra a to pracovnú a silvestrovskú! Želáme vám pekný zážitok pri prezeraní galérií.
(link v domčeku)

IP : 195.168.40.226
Admin password :

» Delete all records that using this IP : 195.168.40.226

Foto: Aleš Hoferek.