ZDRUŽENIE NA ZÁCHRANU
HRADU LIETAVA
ZDRUŽENIE NA ZÁCHRANU
HRADU LIETAVA
ADRESA ZDRUŽENIA: LIETAVA 222, 013 18 LIETAVA; Č.Ú.: 26 23 53 52 11 / 1100
RIADITEĽ: ĽUBOMÍR CHOBOT - 0905 / 515 330; BRANISLAV PIROHA - 0948 / 003472
chobot@hradlietava.sk
Hlavná strana  >  Diskusia
DISKUSIA
DISKUSIA

Delete record
Delete Confirmation

December 31, 2016 - 10:28 PM
Bohuslav
- friwald@stonline.sk

Srdečne pozdravujem ešte v posledný deň v roku 2016. Prajem Vám v novom roku 2017, všetko dobré, veľa zdravia, šťastia, pohody, spokojnosti a síl pre ďalšie práce pri obnove hradu Lietava.

Odpisujem ešte: p.Frivaldszky János, ktorý žije v Budapešti napísal 2 knihy o rode frivaldských, kde sa v viacerých článkoch spomína aj hrad lietava a panstvo na hrade Lietava.

IP : 91.127.147.177
Admin password :

» Delete all records that using this IP : 91.127.147.177

Foto: Aleš Hoferek.