ZDRUŽENIE NA ZÁCHRANU
HRADU LIETAVA
ZDRUŽENIE NA ZÁCHRANU
HRADU LIETAVA
ADRESA ZDRUŽENIA: LIETAVA 222, 013 18 LIETAVA; Č.Ú.: 26 23 53 52 11 / 1100
RIADITEĽ: ĽUBOMÍR CHOBOT - 0905 / 515 330; BRANISLAV PIROHA - 0948 / 003472
chobot@hradlietava.sk
Hlavná strana  >  Diskusia
DISKUSIA
DISKUSIA

Delete record
Delete Confirmation

December 23, 2016 - 03:32 PM
chobi
-

Združenie na záchranu Lietavského hradu praje všetkým svojim vzácnym fanúšikom a podporovateľom šťastné a veselé Vianoce :-)

IP : 213.160.182.63
Admin password :

» Delete all records that using this IP : 213.160.182.63

Foto: Aleš Hoferek.