ZDRUŽENIE NA ZÁCHRANU
HRADU LIETAVA
ZDRUŽENIE NA ZÁCHRANU
HRADU LIETAVA
ADRESA ZDRUŽENIA: LIETAVA 222, 013 18 LIETAVA; Č.Ú.: 26 23 53 52 11 / 1100
RIADITEĽ: ĽUBOMÍR CHOBOT - 0905 / 515 330; BRANISLAV PIROHA - 0948 / 003472
chobot@hradlietava.sk
Hlavná strana  >  Diskusia
DISKUSIA
DISKUSIA

Delete record
Delete Confirmation

December 01, 2016 - 08:29 AM
snurka
-

Milí priatelia, v rámci grantu "Gesto pre mesto" od banky Raiffeisen môžeme získať podporu na opravu južnej steny pravouhlého bastiónu. Zahlasujte prosím na nasledovnej stránke za náš i váš bastión:
https://www.gestopremesto.sk/hlasovanie/zilina
A vďaka Vašej podpore budeme môcť v roku 2017 pokračovať v prácach na južnej stene.

IP : 195.168.40.226
Admin password :

» Delete all records that using this IP : 195.168.40.226

Foto: Aleš Hoferek.